Обменя USDC AVAXC на NEAR Protocol

NEAR Protocol NEAR
Резерва: 155 669.86
Валутен курс: [loading...]
USDC AVAXC Внимание!
— Избрана мрежа AVAX C-chain
_: 0xB97E...c48a6E
За да изберете друга мрежа, превключете посоката или прецизирайте информацията в чата за поддръжка.

Онлайн услугата за обмяна на валута предоставя възможност за извършване на транзакции директно от мобилно устройство в телеграмата пратеник или използвайте леката версия на сайта за по-бързо зареждане на страницата.