Система за кумулативни отстъпки на услугата Mchange.net
Нашата услуга има кумулативна система от отстъпки за редовни клиенти. Размерът му се определя от сбора на успешно завършените операции по преобразуване. Системата взема предвид всички преводи, направени от определен клиент. За да бъде отчетена отстъпката при извършване на замяна е необходимо да сте авторизирани в сайта. Всеки нов регистриран потребител получава 0.05% отстъпка.
0.05%
0.06%
0.07%
0.08%
0.09%
0.1%
0.11%
0.12%
0 USD
300
500
1000
3000
10000
20000
40000

Онлайн услугата за обмяна на валута предоставя възможност за извършване на транзакции директно от мобилно устройство в телеграмата пратеник или използвайте леката версия на сайта за по-бързо зареждане на страницата.