Обменя NEAR Protocol на Visa/MasterCard GEL

Visa/MasterCard GEL GEL
Резерва: 125 883.00
Валутен курс: [loading...]
Visa/MasterCard GEL Внимание!
— Банковите преводи в тази посока се извършват в интервала от време:
8:00 - 23:45 по московско време (0, 0+3)

Онлайн услугата за обмяна на валута предоставя възможност за извършване на транзакции директно от мобилно устройство в телеграмата пратеник или използвайте леката версия на сайта за по-бързо зареждане на страницата.