Обменя NEAR Protocol на USDC ARBITRUM

USDC ARBITRUM USDC
Резерва: 11 332 531.54
Валутен курс: [loading...]
USDC ARBITRUM Внимание!
— Избрана мрежа ARBITRUM
_: 0xaf88...8e5831
За да изберете друга мрежа, превключете посоката или прецизирайте информацията в чата за поддръжка.

Онлайн услугата за обмяна на валута предоставя възможност за извършване на транзакции директно от мобилно устройство в телеграмата пратеник или използвайте леката версия на сайта за по-бързо зареждане на страницата.